Zarząd

Ario

Narimany

 

Prezes SKN Biznesu odpowiada za koordynowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Zarządu oraz Koordynatorów wszystkich projektów. Reprezentuje Koło na zewnątrz i nadaje rozwojowi Koła kierunek.

Funkcję Prezesa SKN Biznesu pełni Ario Narimany. Prywatnie wolontariusz w dwóch stowarzyszeniach, pasjonat filozofii i lekkoatletyki.

Kontakt: ario.narimany@sknbiznes.pl

Urszula

Jabłońska

 

Członek Zarządu ds. HR i Marketingu odpowiada za koordynowanie, organizowanie i nadzorowanie wewnętrznej pracy koła oraz jego wizerunku na zewnątrz.

Do swojej pomocy ma Zespół ds. HR, którego flagowym, całorocznym projektem jest Business Academy – seria spotkań  i warsztatów ze specjalistami i ludźmi sukcesu. Zespół ds. Marketingu, tworzony we współpracy z Wiceprezesem ds. Marketingu i Identyfikacji Wizualnej, zajmuje się PR-em koła i informowaniem o jego działalności.

Funkcję Członka Zarządu SKN Biznesu ds. Marketingu i HR pełni Urszula Jabłońska. Równocześnie jest członkiem SKN Konsultingu. Prywatnie pasjonatka sztuki, podróży, żeglarstwa i dobrego warsztatu dziennikarskiego.

Kontakt: urszula.jablonska@sknbiznes.pl

 

Aleksandra

Skupińska

 

Wiceprezes ds. Marketingu i Identyfikacji Wizualnej jest odpowiedzialna za komunikację marketingową oraz kreowanie wizerunku Koła. Z pomocą Swojego Teamu koordynuje proces tworzenia materiałów promocyjnych oraz dba o ich spójność. Czuwa nad odpowiednią promocją projektów Koła. We współpracy z Wiceprezesem ds. HR koordynuje również działania Teamu Marketingu.
Funkcję tę pełni Aleksandra Skupińska, prywatnie pasjonatka grafiki i podróży, wolne chwile spędza na rysunku i w teatrze. Uwielbia wyjścia na kręgle ze znajomymi oraz sporty zimowe.

Kontakt: aleksandra.skupinska@sknbiznes.pl

 

Michał

Grzesiński

 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Administracji odpowiada za koordynację bieżącej działalności Koła po stronie administracyjnej oraz prowadzenie rozliczeń Koła z Partnerami i Uczelnią. W bieżącym roku tę funkcję pełni Michał Grzesiński. Oprócz codziennej nauki na SGH i pracy dla Koła, Michał jest również studentem Politechniki Warszawskiej, gdzie rozwija swoje zainteresowania związane z transportem lotniczym i kolejowym. Pasjonat sportu i nauki.

Kontakt: michal.grzesinski@sknbiznes.pl

Julian

Smółka

 

Członek Zarządu ds. Kontaktu z Partnerami odpowiada za koordynowanie, organizowanie i nadzorowanie procesu realizacji kontaktu z partnerami SKN Biznesu. Do swojej pomocy ma Zespół ds. CP, który odpowiada za bieżącą komunikację z zespołami projektowymi i współpracę z nimi.
Funkcję Członka Zarządu SKN Biznesu ds. Kontaktu z Partnerami pełni Julian Smółka, działacz społeczny i aktywista. Równocześnie pełni funkcję Przewodniczącego SKNu Ekonomii Politycznej i Członka Prezydium Samorządu Studentów. Prywatnie pasjonat historii, ekonomii i squasha.

Kontakt: julian.smolka@sknbiznes.pl